Experiencia única de aprendizaxe e «networking» o arredor do mundo da empresa, en tódolos seus sentidos.